Zamestnanci

Vedenie ŠI

 

 

 
 

Mgr. Magdaléna Eliášová  

 riaditeľka

 

 

 

 Ing. Ľubomír Kvasnička

 Vedúci ekon.-organizač. oddel.

 

 

Bc. Jana Megová 

 Vedúci elok.pravoviska

 

 

Mgr. Katarína Briššová

 Ved. výchovy el.prac.Saratovská

 

 

p.Gabriela De Dona

 Ved. výchovy,Trnavská 

 

 

 

 

 

 

 

RADA ŠI

  mail. kontakt: rada.si@najinternat.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titul, meno a priezvisko 

Funkcia V RŠI

Delegovaný / volený za

 

Ing. Nataša Fecková

predseda

ŠI - ped. zamestnanec

 

Mgr. Katarína Briššová

podpredseda

ŠI - ped. zamestnanec

 

Viera Šmogrovičová

člen

ŠI - nep. zamestnanec

 

Eva Matejovičová

člen

BSK

 

Ing. Vladimír Sloboda

člen

BSK

 

Mgr. Rudolf Kusý

člen

BSK

 

Simona Žiláková

člen

BSK

 

Jana Matulová

člen

rodič

 

Alexandra Bolebruchová

člen

rodič

 

Ing. Areta Jusnová

člen

rodič

 

Tomáš Szabó

člen

rodič

 
               

 

Vychovávatelia 

ŠI - Trnavská cesta 2

p. Gabriela De-Donna - vedúca výchovy

Mgr. Jana Artimová

p. Silvia Drobňáková

Ing. Nataša Fecková

Mgr. Mária Mikulová

Mgr. Ľubica Solárová  

ŠI - Saratovská 26

Mgr. Katarína Briššová - vedúca výchovy

Mgr. Barbora Bajkaiová

Bc. Branislav Sebastián Bučko

p. Mária Cádrová Studená

Mgr. Peter Ďurík

Mgr. Jakub Džubara

Mgr., DIS. art. Daniela Chupáčová

PaedDr. Blanka Kissová

p. Anna Komorová

Bc. Bibiána Šramatyová- MD

Bc. Miroslav Vranský