Žiadosti o ubytovanie žiakov stredných škôl a inštrukcie k ubytovaniu

Žiadosť o ubytovanie pre žiakov SŠ len NOVÍ ŽIACI- občania SR!!!

Cudzinci a UŽ BÝVAJÚCI žiaci v ŠI viď nižšie/:

Postupujte podľa inštrukcií !!!Údaje vyplňte správne a pravdivo! Čítajte všetko a dôsledne!

Kliknite na link nižšie a vyplňte formulár, následne Vám príde do Vašej mailovej schránky mail so Žiadosťou o ubytovanie.    Platí len pre občanov SR/ len noví žiaci/

INŠTRUKCIE: potom postupujte nasledovne, dodržte všetky kroky, inak nebude žiadosť AKCEPTOVANÁ!
1. Doručenú-vyplnenú Žiadosť VYTLAČTE a podpíšte.

Pridajte k nej  :

-kópiu potvrdenia o štúdiu na škole alebo kópiu rozhodnutia o prijatí na štúdium

-žiaci, ktorí nie sú občanmi SR - priložia aj kópiu STATUSU pobytu v SR a potvrdenie / prehlásenie o zákon.zástupcovi v SR).

- k vyplnenej ŽIADOSTI priložte obálku s napísanou Vašou adresou a nalepenou poštovou známkou, slúži na zaslanie ROZHODNUTIA 

 Všetko DORUČTE OSOBNE alebo ZAŠLITE POŠTOU do ŠI  
Dodržte všetky pokyny!  INAK NEBUDE ŽIADOSŤ AKCEPTOVANÁ.
2.Ubytovanie v ŠI sa poskytuje len v rámci kapacity ŠI. Prijatie do ŠI je platné len na jeden školský rok.
Na ubytovanie v ŠI nie je zo zákona vyplývajúci nárok. 

V prípade technického problému, môžete použiť TLAČIVÁ nižšie....

Žiadosť o ubytovanie /žiaci SŠ/. ktorí nie sú občanmi  SR /cudzinci/ a žiaci už ubytovaní v ŠI.

NEVYPĹŇAJTE  elektronický formulár, ale si vypíšte tlačivo „Žiadosti o ubytovanie“ uvedené nižšie. 

Ďalší postup je rovnaký ako je uvedené vyššie v inštrukciách.

 Žiadosť o prij Trn., 24-25 tlač len dievčatá..docx (22.43 KB)

Žiadosť o prij Sarat., 24-25, žiaci SŠ, VŠ, tlač.docx (22.17 KB)

  UPOZORŇUJEME !!!

Ubytovanie na internáte je možné IBA V PRÍPADE dodržania podmienky, že žiak internát opustí vždy, keď bude internát zatvorený a to počas všetkých školských prázdnin, mimoriadnych situácií nariadených vládou, alebo zriaďovateľom ŠI, víkendov, keď je internát zatvorený a že počas choroby, príznakov choroby, úrazu, zhoršeného zdravotného stavu, bude žiakovi zabezpečené vyzdvihnutie  a následná starostlivosť zákonným zástupcom  a v prípade dospelého žiaka blízkou osobou.