Nachádzate sa tu

Profesijný rozvoj

  Mgr. Magdaléna Eliášová

                                        Inovácia odborných kompetencií vychovávateľov výchovno-vzdelávacích zariadení 

                                        Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností

                                        Tanečná príprava 

                                        Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov

                                        Prvky zdravotnej telesnej výchovy ako náplň voľného času detí a žiakov v školských

                                        výchovno-vzdelávacích zariadeniach 

                                         Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 

                                         Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychov. a ped. asistentov v školách a škol.zariadeniach 

   

  PaedDr. Blanka Kissová                                   

                                       Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychov. a ped. asistentov v školách a škol.zariadeniach 

                                       Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 

   

  P. Gabriela De-Donna

  • Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností
  • Inovácia odborných kompetencií vychovávateľov výchovno-vzdelávacích zariadení 
  • Finančná gramotnosť do škôl 
  • Aktivizujúce metódy vo výchove 
  • Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 
  • Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese

  Ing. Nataša Fecková

  • Nové trendy v studenej kuchyni
  • Moderné prezentačné nástroje v edukácii
  • Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní
  • Myšlienkové mapy v edukácii

  Mgr. Peter Ďurík

  • Kvalifikačné vzdelávanie: Slovenský jazyk

   Elena Gallová

  • Inovačné vzdelávanie: Tvorba a využitie pojmových máp v edukačnom procese

   

  Aktualizačné vzdelávanie :

  2021/2022

  Téma: Encounterová skupina - miesto pre každého

  Téma: Tvorba pozitívnej sociálnej klímy v školskom prostredí

   2022/2023

  ma: Sebarozvoj pedagóga, pospandemic.pedagogika, inklúzia

              Inklúzia a kurikulum

              Personalizácia vých-vzdel.procesu, soc.klíma, inklúzia