Nachádzate sa tu

Zamestnanci

   

  Vedenie ŠI    
       

  Mgr. Magdaléna E l i á š o v á 

   

   

  riaditeľka

   

   
   Ing. Ľubomír Kvasnička  Vedúci ekon.-organizač. oddelenia  
  Bc. Jana Megová   Vedúci elok.pravoviska  
  PaedDr. Blanka Kissová  Vedúci výchovy el.prac.Saratovská  
  p.Gabriela De Dona

   

  Vedúci výchovy,Trnavská 

   

   

                                                                                             

         
                               
  RADA ŠI   mail. kontakt: rada.si@najinternat.sk                          
               
                               
  Titul, meno a priezvisko
  Funkcia Delegovaný / volený za
    v RŠ

   

   

  Ing. Nataša Fecková predseda ŠI - ped. zamestnanec
  Mgr. Katarína Briššová podpredseda ŠI - ped. zamestnanec
  Viera Šmogrovičová člen ŠI - nep. zamestnanec
  Eva Matejovičová člen BSK
  Ing. Vladimír Sloboda člen BSK
  Mgr. Peter Šafář člen BSK
  Simona Žiláková člen BSK
       
  PhDr., Mgr. Oľga Jarošová , PhD. člen Rodič
  Mariana Nyigriová člen rodič
  Katarína Kubíková člen
  rodič
  Mgr. Jana Kuracinová člen
  rodič

   

   

  Vychovávatelia

   

  ŠI - Trnavská cesta 2

  p.Gabriela De-Donna - vedúca výchovy

  p.Denisa Bothová 

  p.Elena Gallová

  Ing.Nataša Fecková

  Mgr. Mária Mikulová

  Bc. Szabina Udvardi

    

  ŠI - Saratovská 26

  PaedDr. Blanka Kissová - vedúca výchovy

  Mgr. Katarína Briššová

  Mgr. Peter Ďurík

  Mgr. Jakub Džubara

  p. Anna Komorová

  Mgr. Roman Noge

  Mária Cádrová Studená

  Bc. Bibiána Šramatyová

  p. Miroslav Vranský