Nachádzate sa tu

Oznamy

  Vyhlásenie VK – ŠI, Trnavská cesta 2, Bratislava

  Vážení rodičia/ zákonní zástupcovia /žiaci!!! 

  • Nástup na internát 

  V prípade, že na internát nenastúpite Vôbec nás prosíme obratom informujte, nakoľko máme iných záujemcov, ktorí by radi bývali !!!

  • Vážení rodičia/ zákonní zástupcovia /žiaci!!!

   • ! V prípade iného termínu nástupu je potrebné zaslať mail do zborovne pracoviska, kde je žiak ubytovaný s uvedením termínu nástupu.

   mail zborovne:

   Trnavská cesta 2-  si.trnavska@najinternat.sk

   Saratovská 26-  si.saratov@najinternat.sk 

   • Poplatky za ubytovanie treba obratom uhradiť, pokiaľ ste tak ešte nespravili. Poplatky za ubytovanie  v internáte sú na mesiac, bez ohľadu na to, koľko dní/nocí budete na internáte.
   • Prosíme všimnite si podmienky ODHLÁSENIA z internátu uvedené v PREHLÁSENÍ /v prípade skoršieho ukončenia ubytovania v ŠI, ako je koniec šk. roka, sme povinní písomne oznámiť ukončenie ubytovania v ŠI najneskôr jeden mesiac vopred/k 1.dňu predchádzajúceho mesiaca/ pred plánovaným ukončením. V prípade nesplnenia danej podmienky, sme povinní uhradiť poplatok za ubytovanie aj za nasledujúci mesiac./

    

   Treba priniesť vypísané a podpísané:Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti-

  • Tlačivo nájdete  https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

   Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti zákonný zástupca/žiak predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka (Príloha č.1). V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

    

   • Tlačivá , ktoré treba priniesť vypísané , podpísané a odovzdať !!!  sú k dispozícii v priečinku vľavo "Na stiahnutie"

   1. Tlačivo PREHLÁSENIE, zákonný zástupca a Žiak nad 18.rokv

   2. Darovacia zmluva

   3. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

   4. Bezpečnostné opatrenia- tlačivo si treba len prečítať pred nástupom

    

   • Dôležité dokumenty ŠI sú k dispozícii na www.najinternát.sk v priečinku „ Na stiahnutie „ vľavo

    Organizačné pokyny ŠI z 2020.

   184.96 KB

    Školský poriadok ŠI Trnavska+Saratovska z 2020.

   241.2 KB

    DODATOK_školský_poriadok pre_pripad_epidemie_z august_2020.pdf

    

    

    

    

   • Upozorňujeme všetkých na prísne dodržiavanie všetkých opatrení a pravidiel.

   Po skúsenosti z minulých rokov.... Odporúčame nebrať si zbytočne veľa vecí !!!

   Pri nástupe do internátu bude umožnený ako pomoc a sprievod na nevyhnutne potrebný čas vstup do budovy max. dvom sprevádzajúcim osobám

   Už sa na Vás tešíme !!!

   Za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.                                                   

    

   Magdaléna Eliášová

        riaditeľka

   

  Odchodové dni v školskom roku 2022 – 2023 ,SARATOVSKÁ 26

   

  Počas odchodových dní je školský internát  zatvorený

   

   a ubytovaní žiaci sú povinní internát  opustiť

   
         

   ŠI zatvárame

   ŠI otvárame

   

   

  09.09.2022 o 16. hod.      

  11.09. 2022 o 16. hod.    

   

   

  23.09.2022 o 16. hod.      

  25.09. 2022 o 16. hod.     

   

   

  21.10.2022 o 16. hod.      

  23.10. 2022 o 16. hod.    

   

   

  27.10.2022 o 16. hod.      

  01.11. 2022 o 16. hod.    

  jesenné prázdniny

   

  25.11.2022 o 16. hod.      

  27.11. 2022 o 16. hod.    

   

   

  16.12.2022 o 16. hod.      

  18.12. 2022 o 16. hod.     

   

   

  22.12.2022 o 16. hod.      

  08.01. 2023 o 16. hod.    

   vianočné prázdniny

   

  27.01.2023 o 16. hod.      

  29.01. 2023 o 16. hod.    

     

  17.02. 2023 o 16. hod.    

  26.02. 2023 o 16. hod.    

   jarné prázdniny

   

  10.03. 2023 o 16. hod.    

  12.03. 2023 o 16. hod.    

     

  05.04. 2023 o 16. hod.    

  11.04. 2023 o 16. hod.    

   veľkonočné prázdniny

   

  14.04. 2023 o 16. hod.    

  16.04. 2023 o 16. hod.    

     

  28.04. 2023 o 16. hod.    

  01.05. 2023 o 16. hod.    

   

   

  12.05. 2023 o 16. hod.    

  14.05. 2023 o 16. hod.    

   

   

  09.06. 2023 o 16. hod.    

  11.06. 2023 o 16. hod.    

   

   

   

   

   

   

  30.06. 2023 o 14. hod

  P R Á Z D N I N Y

   

   

   

   

   

   

  .    

   

   

   

   

   

   

   

  Rozpis odchodových dní môže byť upravený v závislosti od vývoja rozpočtu školského internátu a aktuálnej situácie

   

   

                                           Mgr. Magdaléna E l i á š o v á - riaditeľka ŠI 

   

   

   

   

   

   

  Odchodové dni v školskom roku 2022 – 2023 ,TRNAVSKÁ CESTA 2

   

   

  Počas odchodových dní je školský internát  zatvorený

   

   

   a ubytovaní žiaci sú povinní internát  opustiť, prípadne nevyhnutne s povolením ísť na Saratovskú 26 ale len v prípade , že to umožnia opatrenia

   

   
   

   

   

   ŠI zatvárame

   ŠI otvárame

   

   

   

  09.09.2022 o 16. hod.      

  11.09. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  16.09.2022 o 16. hod.      

  18.09. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  30.09.2022 o 16. hod.      

  02.10. 2022 o 16. hod.     

   

   

   

  07.10.2022 o 16. hod.      

  09.10. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  14.10.2022 o 16. hod.      

  16.10. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  27.10.2022 o 16. hod.      

  01.11. 2022 o 16. hod.    

  jesenné prázdniny

   

   

  04.11.2022 o 16. hod.      

  06.11. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  11.11.2022 o 16. hod.      

  13.11. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  18.11.2022 o 16. hod.      

  20.11. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  02.12.2022 o 16. hod.      

  04.12. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  09.12.2022 o 16. hod.      

  11.12. 2022 o 16. hod.    

   

   

   

  22.12.2022 o 16. hod.

  08.01.2023 o 16. hod.

  vianočné prázdniny

   

   

  13.01.2023 o 16. hod.      

  15.01. 2023 o 16. hod.    

   

   

   

  20.01. 2023 o 16. hod.    

  22.01. 2023 o 16. hod.     

   

   

   

  03.02. 2023 o 16. hod.    

  05.02. 2023 o 16. hod.    

   

   

   

  10.02. 2023 o 16. hod.    

  12.02. 2023 o 16. hod.    

   

   

   

  17.02. 2023 o 16. hod.    

  26.02. 2023 o 16. hod.    

  jarné prázdniny

   

   

  03.03. 2023 o 16. hod.    

  05.03. 2023 o 16. hod.    

   

   

   

  17.03. 2023 o 16. hod.    

  19.03. 2023 o 16. hod.    

   

   

   

  24.03. 2023 o 16. hod.    

  26.03. 2023 o 16. hod.    

   

   

   

  31.03. 2023 o 16. hod.    

  02.04. 2023 o 16. hod.    

   

   

   

  05.04. 2023 o 16. hod.     

  11.04. 2023 o 16. hod.    

  veľkonočné prázdniny

   

   

  21.04. 2023 o 16. hod.    

  23.04. 2023 o 16. hod.    

   

   

   

  28.04. 2023 o 16. hod.    

  01.05. 2023 o 16. hod.    

   

   

   

  05.05. 2023 o 16. hod.    

  08.05. 2023 o 16. hod.    

   

   

   

  19.05. 2023 o 16. hod.    

  21.05. 2023 o 16. hod.    

   

   

   

  26.05. 2023 o 16. hod.    

  28.05. 2023 o 16. hod.    

   

   

   

  02.06. 2023 o 16. hod.    

  04.06. 2023 o 16. hod.     

   

   

   

  16.06. 2023 o 16. hod.    

  18.06. 2023 o 16. hod.    

   

   

   

  23.06. 2023 o 16. hod.    

  25.06. 2023 o 16. hod.    

   

   

   

   

   

   

   

   

  30.06. 2023 o 14. hod.    

  PRÁZDNINY

   

   

   

  Rozpis odchodových dní môže byť upravený

   

   

  v závislosti od vývoja rozpočtu školského internátu a aktuálnej situácie

   

   

                          Mgr. Magdaléna E l i á š o v á -  riaditeľka ŠI 

   

   
     
     
     

   

   
   
   
   

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, vážení žiaci,

  dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou dobrovoľný príspevok  nášmu internátuktorý poznáte pod pojmom ZRPŠ.

  Príspevok by sme radi využili na postupné inovovanie a skrášľovanie prostredia, v ktorom žijú Vaše deti takmer počas celého školského roka, ďalej na dokúpenie pomôcok na výchovno-vzdelávaciu činnosť a bežných vecí, ktoré zvyšujú kvalitu bývania našich žiakov v internáte.

  Váš príspevok prevediete priamo na darovací účet Školského internátu, Trnavská cesta 2, Bratislava.

  Odporúčaná suma je 20 €/polrok, t.j. 40 €/rok. Suma môže byť podľa Vášho uváženia a možností vyššia i nižšia.

   Váš príspevok významne prispeje ku kvalitnejšiemu bývaniu Vašich detí.

  Samozrejmosťou bude, raz ročne, Vás informovať o čerpaní prostriedkov z Vašich príspevkov. 

  Každý Váš poskytnutý finančný príspevok bude deklarovaný darovacou zmluvou, ktorá je k dispozícii u p.vychovávateľov a na webovom sídle nášho internátu v priečinku dokumenty "Na stiahnutie“.

  Darovaciu zmluvu treba 2 razy vypísať, jedno vyhotovenie zostáva Vám a jedno internátu.

  Vaše prípadné otázky rádi zodpovieme na e-maile: vedenie@najinternat.sk alebo na telefónnom čísle 02/55571290. 

  Ďakujeme v mene našom a aj v mene Vašich detí za podporu a prajeme veľa úspechov vo Vašom osobnom i pracovnom živote.

  Kolektív Školského internátu, Trnavská cesta 2 a Saratovská 26, Bratislava

    Darovací účet ŠI

  Číslo Darovacieho účtu ŠI , na ktorý môžete poukazovať finančné dary pre ŠI je : 

  7000475198/8180 - Štátna pokladnica

  IBAN :    SK6781800000007000475198

  (v prípade finančného daru vypíšte prosím vo dvoch exemplároch "Darovaciu zmluvu", ktorá je k dispozícii  v priečinku "Dokumenty na stiahnutie", a pošlite obe vyhotovenia na podpis do ŠI)

   

  Platby za UBYTOVANIE

   

  uhrádzajte na príjmový účet Školského internátu: do poznámky uveďte celé meno žiaka/žiačky a pracovisko: Trnavská/Saratovská

  Št. poklanica:

  IBAN SK86 8180 0000 0070 0047 5147 a internet bankingom, v termíne najneskôr do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca na nasledujúci mesiac

   Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava

  Elokované pracovisko: Saratovská 26, 841 02 Bratislava

   

     Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava, Elokované pracovisko: Saratovská 26, 841 02 Bratislava

   

                                                 R O Z H O D N U T I E

  č. 162 / 12 / 2022

   

   Riaditeľka Školského internátu na Trnavskej ceste č. 2 a Elokovaného pracoviska: Saratovská 26 v Bratislave v súlade s ustanovením  Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 4/2022 o výške príspevkov v školských zariadeniach a  výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  /schváleného zastupiteľstvom  BSK / zo dňa 09.09.2022/,

   

   

  u r č u j e

   

  s účinnosťou od 1. januára 2023 výšku mesačného príspevku spojeného s ubytovaním v školskom internáte  TRNAVSKÁ CESTA 2 , Bratislava jednotne pre všetkých ubytovaných žiakov SŠ na

  75.- Euro

   Príspevok vo výške 75.- Euro sa uhrádza prvý krát na mesiac JANUÁR  2023.

   

   Poučenie

  Výška mesačného príspevku spojeného s ubytovaním v školskom internáte je určená všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja / viď. vyššie/, ako zriaďovateľa školského internátu.

   V Bratislave dňa 08. 12. 2022                                                          Mgr. Magdaléna E l i á š o v á

   

                                                                                                                      riaditeľka



  Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava, Elokované pracovisko: Saratovská 26, 841 02 Bratislava

   

                                                 R O Z H O D N U T I E

  č. 162 / 12 / 2022 - 1

   

  Riaditeľka Školského internátu na Trnavskej ceste č. 2 a Elokovaného pracoviska: Saratovská 26 v Bratislave v súlade s ustanovením  Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 4/2022 o výške príspevkov v školských zariadeniach a  výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  /schváleného zastupiteľstvom  BSK / zo dňa 09.09.2022/,

  u r č u j e

   s účinnosťou od 1. januára 2023 výšku mesačného príspevku spojeného s ubytovaním v školskom internáte  SARATOVSKÁ 26 , Bratislava jednotne pre všetkých ubytovaných žiakov SŠ na

   

  67.- Euro

   Príspevok vo výške 67.- Euro sa uhrádza prvý krát na mesiac JANUÁR  2023.

   

   Poučenie

  Výška mesačného príspevku spojeného s ubytovaním v školskom internáte je určená všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja / viď. vyššie/, ako zriaďovateľa školského internátu.

  V Bratislave dňa 08. 12. 2022                                                          Mgr. Magdaléna E l i á š o v á

   

                                                                                                                      riaditeľka

   

   

  Vážení rodičia,zákonní zástupcovia,vážení žiaci

   

   

  Dovoľujeme si Vás informovať o príjmoch a čerpaní

   

  na účte Darov a grantov ŠI

  /IBAN SK67 8180 0000 0070 0047 5198/

   za predchádzajúci školský rok 2021/2022:

   

   

  Stav k 13. 08.2021                               23 646,79 €

  Príjem darov                                       + 7 454,75  €

  Príjem grantov                                     +   500,00  €

  Výdaj/čerpanie/ grantov                         -   500,00  €

  Výdaj/čerpanie/ bank. poplatky                  -      0,25  €

  Výdaj/čerpanie/ darov –/Mopy + lôžkoviny/     - 6 786,62  €  

   

  Konečný zostatok na účte                   24 314,67 €

  k  02. 08.2022 

   

   

   

   

  Ďakujeme mene našom aj mene Vašich detí za podporu.

   

    Kolektív Školského internátu, Trnavská 2 a Saratovská 26,Bratislava