Nachádzate sa tu

Ubytovanie

   

            Školský internát (ďalej len ŠI.) je výchovno-vzdelávacie zariadenie zriadené Bratislavským samosprávnym krajom (ďalej len VÚC) pre mimobratislavských žiakov všetkých stredných škôl v Bratislave. ŠI zabezpečuje ubytovaným žiakom ubytovanie a výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania v objekte na Trnavskej ceste 2 (dievčenský internát) a na Saratovskej 26 (zmiešaný internát) v Bratislave.

   

           Budova internátu na Trnavskej cesta 2 je 5-poschodová s prístavbou spoločenskej sály (pôvodne divadla). Technicky a stavom zodpovedá svojmu veku, niektoré časti inžinierskych sietí a kotolňa boli majiteľom zrekonštruované. Začiatkom roku 2008 boli vymenené všetky okná za plastové a budova bola zateplená. Niektoré sociálne a hygienické zariadenia boli v minulosti upravené v zmysle požiadaviek úradu verejného zdravotníctva na náklady ŠI. ŠI má dobré priestorové podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti.

           Žiačky majú  k dispozícii študovňu, viacúčelovú moderne ozvučenú spoločenskú sálu s  kapacitou 150 miest a javiskom. Je vybavená káblovou televíziou s veľkoplošnou Tv, videoprehrávačom, CD/DVD – prehrávačom, dataprojektorom. Ďalej majú žiačky k dispozícii 2 x klavír, kuchynky s kuchynskou linkou (mikrovlnné rúry, varné kanvice, chladničky, mrazničky, elektrické sporáky), miestnosti na krúžkovú a záujmovú činnosť vybavené didaktickou, výpočtovou technikou (internetový klub), vybavenú posilňovňu, stolný tenis. V celom ŠI je pokrytie internetovou sieťou prostredníctvom WIFI. Súčasťou ponúk ŠI je možnosť prístupu na internet a tlačenie súborov.

           V októbri 2012 bola v bezprostrednej blízkosti ŠI dokončená výstavba megakomplexu Centrál, čím majú naše žiačky k dispozícii plnú vybavenosť pár metrov od internátu. Megakomplex Centrál poskytuje okrem iného i širšie možnosti športového a kultúrneho vyžitia.

         Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v Školskom internáte, Trnavská cesta 2, je od 1.9.2019 : 56-, € mesačne. Je tu možnosť zostávať i na víkend, podľa rozpisu na školský rok.

   

          Budova internátu na Saratovskej 26 v Dúbravke je 8-poschodová budova, kde internátnu časť tvoria t.č. 5.poschodí s kapacitou 333 žiakov.

         Žiaci majú  k dispozícii študovňu, spoločenskú miestnosť a sálu s  kapacitou cca 150 miest. Spoločenská miestnosť je vybavená káblovou televíziou s Tv. Ďalej majú žiaci k dispozícii kuchynky na každom poschodí s kuchynskou linkou (mikrovlnné rúry, varné kanvice, chladničky, mrazničky, elektrické sporáky), miestnosti na krúžkovú a záujmovú činnosť vybavené didaktickou, výpočtovou technikou (internetový klub). V ŠI je pokrytie internetovou sieťou prostredníctvom WIFI. Súčasťou ponúk ŠI je žiacka knižnica s odbornou a krásnou literatúrou s možnosťou prístupu na internet a tlačenia súborov.

       Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v Školskom internáte, Saratovská 26, je os 1.9.2019  50-, € mesačne, s možnosťou zostať na víkend podľa rozpisu na školský rok.

   

   

  Číslo príjmového účtu, na ktorý môžete previesť platby za ubytovanie je :

  Číslo Príjmového účtu ŠI je : 7000475147/8180 - Štátna pokladnica

   

  IBAN - SK8681800000007000475147

   

   

  Stravovanie:

  Žiaci majú zabezpečené obedy zväčša na príslušnej strednej škole, ktorú navštevujú. Internát stravu neposkytuje, no žiaci majú k dispozícii  plne vybavené kuchynky s chladničkami a mrazničkami, kde si môžu pripravovať raňajky a večere. Ďalej v internáte fungujú Krúžok varenia a Krúžok pečenia, kde si môžu žiaci pod vedením p.vychovávateľov pripraviť chutné jedlá.