Nachádzate sa tu

Kontakt

    

  Kontaktné informácie:

   

  Školský internát (dievčenský) - riaditeľstvo

  Trnavská cesta 2,

  821 08 Bratislava 2
   
  Tel.: 02/55571290- spojovateľ
  Tel.: 02/55563391- zborovňa
  Mail zborovňa:
   
   
   
  Elokované pracovisko: 
  Školský internát (zmiešaný)
   
  Saratovská 26,
   
  841 02 Bratislava
   
  Tel.: 02/64363492-zborovňa
  Tel.: 02/64366540-spojovateľ
  Tel.: 02/64361049-vedúci EP
  Mail zborovňa:
   
   
  E-mail vedenie: vedenie@najinternat.sk
   
   
   
  FCB: "Školský internát Saratovská a Trnavska"
   

  Číslo Príjmového účtu ŠI /platby za ubytovanie/ je 7000475147/8180 - Štátna pokladnica

   

  IBAN    SK86 8180 0000 0070 0047 5147

  Poplatok za ubytovanie:

  Trnavská cesta 2: 75,-€/mesiac

  Saratovská 26:     67,-€/mesiac